Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze

person, born
Procházka Václav, 18. 8. 1922