Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze

institution, city, address
Národní galerie v Praze, Praha, _
Svaz českých výtvarných umělců, Praha, Gottwaldovo nábřeží 250