Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea

date of exhibition: 1985
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní