Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea

institution, city, address
Uměleckoprůmyslové museum, Praha, 17.listopadu 2