Kresby a drobná plastika členů spolku - XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes

group
Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes)