Kresby a drobná plastika členů spolku - XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _