Výstava soudobé kultury v Brně

date of exhibition: 1928/05/26 - 1928/10
institution: Obchodně - průmyslový palác
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava zahájena 26. 5. 1928

Výstava byla uspořádána na nově vybudovaném brněnském Výstavišti k 10. výročí vzniku Československé republiky. Celý projekt byl koncipován jako přehlídka a oslava úspěchů teprve desetileté Československé republiky v nejrůznějších sférách duchovní i hmotné kultury.
Stěžejní složkou výstavy byla expozice odboru Věda, duchová a technická kultura a školství vysoké, o niž se významnou měrou zasloužil profesor Masarykovy univerzity Vladimír Úlehla.
Výstavu po dobu pěti letních měsíců navštívilo na 2,800.000 lidí z celé ČSR a zahraničí.
Monumentální výstava, reprezentující nejrůznější oblasti lidské činnosti (expozice školství obecného, středního, zemědělského, odborného a umělecko-průmyslového; vědy duchovní a technické kultury a školství vysokého; umění; uměleckého průmyslu; samosprávy; zemědělství), předčila počtem návštěvníků velké pražské výstavní podniky z devadesátých let 19. století (Jubilejní zemská výstava, 1891 a Všeslovanská výstava, 1895) a zahájila tradici Brna jako nejvýznamnějšího výstavního centra státu. Tato tradice trvá téměř bez přerušení dodnes. Výstava se setkala s mimořádným ohlasem nejen u obyvatel Brna, ale i celé republiky.
Dominantou Výstaviště se stal Obchodně průmyslový palác (dnes pavilon A) a palác Brněnských výstavních trhů (dnes pavilon G). Samostatné pavilony byly vyhrazeny městu Brnu, městu Praze, okresu a městu Zlín, zemi Moravě, radiu a kinu, školství, českým i německým spolkům a dalším institucím a korporacím.
Výstava soudobé kultury se konala od května do září 1928 pod patronací prezidenta Československa T. G. Masaryka, který jí osobně věnoval mimořádnou pozornost.
O nebývalém významu Výstavy soudobé kultury svědčí i to, že čestné předsednictví přijali předseda vlády dr. A. Švehla, Msgre dr. J. Šrámek, ministr sociální péče, dr. E. Beneš, ministr zahraničních věcí, J. Černý, ministr vnitra, F. Udržal, ministr národní obrany, dr. M. Hodža, ministr školství a národní osvěty, dr. Karel. Engliš, ministr financí a další členové vlády. Ve výstavním výboru zasedaly přední osobnosti československé politiky, hospodářství, vědy, školství a kultury.
zdroj: https://encyklopedie.brna.cz