Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes