Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes

person, born
Novotný Otakar, 11. 1. 1880