Nora Vlášková: Miniatury

date of exhibition: 1984/06
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
type of exhibition: autorská