Max Švabinský: Grafika a kresby z let 1943 - 1948

date of exhibition: 1949
institution: České Budějovice (České Budějovice)
type of exhibition: autorská