Soudobá čs. tapisérie

date of exhibition: 1966/10/12-?
institution: Lodž
type of exhibition: kolektivní