Jaroslav Král: Kresby

Book
published, title (subtitle)
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936)