Connections 2009, Contemporary European Glass Sculpture/ Současná evropská skleněná plastika

date of exhibition: 2009/05/06 - 2009/06/12
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní