Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012

date of exhibition: 2012/11/14
institution: Window gallery ÚDU
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Pro historika architektury může být zajímavé zaměřit se na nějaký důležitý druh lidské činnosti, který potřebuje stavby, a sledovat, jak se s proměnami takové činnosti mění její architektura. Dopad proměn průmyslové výroby na architektonickou tvorbu dnes například studují historikové „industriálu“. Kniha Naprej! zkoumá, jak se v české architektuře od 16. do 21. století zrcadlí historie sportu. Sporty, které ve své době měly vysoký společenský status, anebo si získaly masovou oblibu, si pro sebe objednávaly stavby nejrůznějších typů: míčovny, jízdárny, střelnice, plovárny, tělocvičny sokolů a turnerů, turistické chaty a rozhledny, veslařské a golfové kluby, stadiony, kryté haly, fitnesscentra… Příběhy šedesáti takových staveb v knize Naprej! vyprávějí o tom, kudy se ve svých dějinách ubíral český sport a jak se jeho potřeby potkávaly s proměnami architektonických konceptů a stylů.