Jirka Houska: Od mamutů k Měsíci

date of exhibition: 2015/01/16 - 2015/03/22
institution: Artinpark Gallery
type of exhibition: autorská