Národní čp. 1011

date of exhibition: 2014/01/13 - 2014/01/29
institution: Akademie věd České republiky, foyer
type of exhibition: autorská

notes:
zpracováno dle http://popularizace.avcr.cz/vystavy/narodni/