Nad hladinou, pod hladinou (putování nejen povodím Chrudimky, ale i za jinými vodami Chrudimska)

date of exhibition: 2014/02/21 - 2014/05/04
institution: Regionální muzeum
type of exhibition: kolektivní