Nina Lordokipanidze

institution, city, address
Kancelář AV ČR, Praha 1, Národní 3