XV. sjezd KSČ

date of exhibition: 1976
institution: Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Archiv AV ČR, karton Mikrobiologický ústav, Stručná zpráva o činnosti v r. 1976, příloha C, s. 1, 2