Spolupráce se SSSR a ostatními soc. zeměmi

date of exhibition: 1981
institution: Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie
type of exhibition: nevýtvarná