neVIDITELné

date of exhibition: 2006/11/07
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: filmová projekce

notes:
Promítání krátkých experimentálních vidosnímků a animací inspirovaných vědou