neVIDITELné

date of exhibition: 2006/11/09
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: filmová projekce