Centrum

date of exhibition: 2011/01/19 - 2011/03/03
institution: Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstavní projekt se věnuje institucionální a prostorové proměně, která nastane během přípravy a instalace výstavy.

Projekt je realizován v Praze v Rakouském kulturním fóru (Zentrum, 14. 1. - 22. 2. 2011) a ve Vídni v Českém centru (Centrum, 19. 1. - 3. 3. 2011). Na výstavách spolupracoval Dominik Lang, Marcus Geiger a Martin Mazanec.

Dominik Lang (1980) je zástupcem generace vizuálních umělců zkoumající zákonitosti prostorových a architektonických daností. Marcus Geiger (1957) patří ke generaci evropských umělců, která pracuje s konceptem “uměleckého díla”, charakteristický je vztah k prostoru, do kterého intervenuje, vytváří v něm nové situace a narušuje jeho běžné užívání. Martin Mazanec (1981) je představitelem generace dramaturgů a kurátorů pohyblivého obrazu, která se zabývá aspekty prezentace umění v kontextu kin a výstavních prostor.