Nová jména

date of exhibition: 1991/07/29 - 1991/08/25
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní