Česká secese - Umění 1900

institution, city, address
Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác
Národní galerie v Praze, Praha, _
Národní muzeum, Praha, Václavské náměstí 68
Národní technické muzeum, Praha, Kostelní 42, Praha 7
Památník národního písemnictví, Praha, Strahovské nádvoří 1/132
Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha, _