Dokumentární podoby fotografie české společnosti / Documentary Modes of Photographing Czech Society

person, born
Bárta Jaroslav, 31. 5. 1948