Dokumentární podoby fotografie české společnosti / Documentary Modes of Photographing Czech Society

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2015   Fotograf festival 2015 (Dokumentární strategie / Documentary Strategies)