Dokumentární podoby fotografie české společnosti / Documentary Modes of Photographing Czech Society

keyword
Fotograf festival