Naděžda Plíšková: Grafika, objekty

institution, city, address
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha, _