Jana Hlaváčová-Choděrová: Keramika

date of exhibition: 1981/02/25 - 1981/03/22
institution: Středočeská galerie
type of exhibition: autorská