Boris Ondreička: Začiatok a koniec pasáže

institution, city, address
Národní galerie v Praze, Praha, _