Jaroslav Panuška

date of exhibition: 1959
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: autorská