Naše současnost v dílech výtvarných umělců

date of exhibition: 1962
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní