České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně)

date of exhibition: 1984/07/05 - 1984/09/30
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní