Josef Lada: Pohádkový svět

institution, city, address
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava), Komenského 10