Téma města v české grafice 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

date of exhibition: 1998/03/17 - 1998/05/30
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní