Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: 1999/06/17 - 1999/09/12
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní