Max Švabinský ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

person, born
Švabinský Max, 17. 9. 1873