Little Warsaw: Fightlessness

date of exhibition: 2016/02/18 - 2016/04/03
institution: MeetFactory - Mezinárodní centrum současného umění / International Center of Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní