Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1920-1922

date of exhibition: 1922/10 - 1922/11
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
síň Mánesa
61. výstava S.V.U. Mánes