Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925

date of exhibition: 1925/11
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
síň Mánesa
96. výstava S.V.U. Mánes