Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925

keyword
krajina
malba
obraz
zátiší