Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1926-1927

date of exhibition: 1928/03
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
síň Mánesa
+141. výstava S.V.U. Mánes