Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1926-1927

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _