Někteří předchůdci surrealismu

date of exhibition: 1965
institution: Bibliothèque nationale de France
type of exhibition: kolektivní

notes:
Expozice se skladala ze dvou set grafických listů, arcadlových anamorfóz a nejrůznějších ilustrací