Barbara Baumruková: Smaltovaný šperk

person, born
Baumruková Barbara, 25. 11. 1954