Barbara Baumruková: Smaltovaný šperk

person, born
Olšáková Libuše, 5. 11. 1957