1. Międzynarodowe Biennale Grafiki Krakow

date of exhibition: 1966
institution: Kraków