Svatopluk Klimeš: O paměti

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2015   Svatopluk Klimeš: O paměti / About the Memory